Монтаж на евакуационни лампи

Евакуационно осветление

Фирма "Пожарна защита" ООД предлага монтаж на евакуационни лампи /или т.н. евакуационно осветителни тела/ за гр. София.

Изискванията за наличие и монтаж на евакуационни лампи се съдържат в Наредба Iз-1971/2009 и стандарт БДС EN 1838:2013 Приложения на осветлението. Аварийно и евакуационно осветление

Монтажът на евакуационно-осветителните тела извършваме при следния ценоразпис:

а) 1 бр. = 90 лв. без ДДС
б) 2 бр. = 120 лв. без ДДС /60 лв. без ДДС за бр./
в) 3 и повече лампи – по 50 лв. без ДДС за бр.

* Посочените цени включват труда, доставката и монтажа на самата евакуационна лампа;
** Посочените цени НЕ включват окабеляване;
*** По време на монтажа клиентът следва да осигури представител и при необходимост временно прекъсване на ел.захранването с цел подвързване на евакуационните лампи;
**** Гаранционен срок на евакуационните лампи, монтирани от "Пожарна защита" ООД: 12 месеца.

ФОРМА ЗА ЗАЯВКИ