Leave a comment

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В УЧИЛИЩЕ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В Училище

Колко пожарогасители и какви видове са ни необходими?

За всеки етаж от училището:

Учебни кабинети  и лаборатории, в които се използват леснозапалими и горими течности:

Библиотеки и читални:

Работилници в учебни заведения – за всяко помещение:

Закрити физкултурни зали:

Ако в училището има котелно помещение

* Котелното помещение следва да се означи с табела КФПО /Клас на функционална пожарна опасност/ Ф5Г

Архивни помещения


Къде да поставите пожарогасителите?

Според изискванията пожарогасителите следва да се поставят на видими и леснодостъпни места. Ние препоръчваме да поставяте пожарогасителите в близост до евакуационните изходи и всички те да бъдат не едно място.


Колко често се поддържат пожарогасителите?

След изтичане на до една година от закупуването им, Пожарогасителите следва да минават заверка /т.н. сервизно обслужване или презареждане/ минимум веднъж годишно. Това се извършва от фирма, притежаваща лиценз за тази дейност от ГД ПБЗН към МВР.

Също така ако пожарогасителите в обекта са над 5 на брой, то за тях следва да се води месечен дневник.

Вижте повече по темата ТУК.


Как се поставят / монтират пожарогасителите?

Пожарогасителите е необходимо да бъдат поставяни на стойки / поставки / конзоли, на отстояние мин. 3 см. от пода – повече информация ще намерите ТУК.


Необходима документация

За училищата, които са КФПО /клас на функционална пожарна опасност/ Ф4.1 се разработва  Пожарно досие независимо от броя на работещите информация можете да намерите ТУК.


Обучение / Инструктаж по пожарна безопасностОбучение по пожарна безопасност

Веднъж годишно служителите следва да се провежда инструктаж по пожарна безопасност. Той може да бъде физически на място в обекта Ви или Online. Също така е препоръчително да се прави и учебна евакуация.


Пожарни кранове

В случай, че в училището има изградени вътрешни пожарни кранове, те следва да се проверяват веднъж годишно, което се извършва от фирма, лицензирана от ГД ПБЗН към МВР за дейността, която фирма от своя страна издава протокол за обслужването на пожарните кранове.

Повече информация по темата можете да намерите ТУК.


Пожароизвестителна инсталация

Ако в училището е инсталирана и пожароизвестителна инсталация, лицензирана фирма следва да извършва периодични проверкии  тестове /обикновено на всеки три месеца/ и да издава протоколи, както и да отбелязва проверките в паспорт на инсталацията.

ТУК ще намерите по-подробна информация по темата.


Схеми за евакуация

За училищата схеми за евакуация се изискват независимо от капацитета им.

Схемите за евакуация се поставят на до 3 м. от етажните изходи, на до 7 м. от входовете на сградата, на всеки 15 – 20 м. по евакуационните пътища и на вътрешната страна на вратата на всяка стая.

Още по темата може да намерите ТУК.


Евакуация

Евакуационно осветление

Следва да има монтирано евакуационно аварийно осветление.

Евакуационното осветление следва да се поддържа изправно и да се проверява поне веднъж годишно, което да се документира с протокол.

Също така пътищата за евакуация следва да са обозначени с указателни знаци.

Вратите по пътищата за евакуация и самите изходи следва да бъдат отключени когато в сградата има обитатели.


Въпреки, че тази статия обхваща общите изисквания за училища, всеки обект е специфичен, а изискванията за пожарна безопасност са детайлни и трудно могат да бъдат обхванати в една статия. Поради това, за да Ви дадем конкретна информация за Вашия обект може да ни изпратите запитване. До 24 часа ще Ви отговорим, при това безплатно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *