Leave a comment

Изисквания за пожарна безопасност в търговски центрове /Молове/

Молове

Пожарна безопасност в търговски обект в Sofia Ring Mall / Paradise Center и The Mall

Тази статия има за цел да информира всички собственици на търговски обекти в Sofia Ring Mall, Paradise Center и The Mall за необходимите неща , които са свързани с осигуряването на пожарна безопасност по обектите.

  1. Определяне на необходимия брой пожарогасители:

Необходимите пожарогасители за обектите са описани в Приложение № 2 от Наредба Iз-1971/2009.

Поддръжка/разположение на пожарогасителите:

Изискванията относно разположението и поддръжката пожарогасителите са описани в Наредба 8121з-647/2014. Според нея, собствениците и/или ръководителите на обектите носят отговорност за поддържане в изправно състояние на пожарогасителите и осъществяването на контрол, свързан с поддръжката им т.е.:

  • Пожарогасителите следва да бъдат поставени на стойки /автономни или тип „закачалка”/ или на поставки на над 3 см. от пода;
  • Пожарогасителите следва да минават годишно сервизно обслужване /заверка/ от лицензирана фирма /каквато е „Пожарна защита” ООД/, за което се издава протокол по образец, който се съхранява в документацията на обектите с цел предоставяне на Органите по пожарна безопасност при проверка;
  • Пожарогасителите следва да бъдат обозначени със стикер;
  • Пожарогасителите следва да бъдат разположени на видни и леснодостъпни места;
  • В случай, че са над 5 на брой, за пожарогасителите се изисква да бъде воден дневник по образец ежемесечно;
  • Служителите в обекта следва да са запознати с начина на използване на пожарогасителите;

Пожарна документация:

За обекти с персолан до 4 служители се изисква Инструкция за пожарна безопасност;

Поддръжка на Пожароизвестителни инсталации /ПИИ/:

Всеки отделен обект в Sofia Ring Mall, Paradise Center и The Mall има автономна пожароизвестителна инсталация. Съгласно Наредба 8121з-647/2014 тези инсталации трябва да бъдат проверявани ежедневно и ежемесечно от собственика или ръководителя на обекта.  На всеки три месеца се извършва специална проверка/тест от лицензирана за целта фирма /каквато е „Пожарна защита” ООД. Резултатите от тстовете / проверките се нанасят в протоколи , намиращи се в паспорта на пожароизвестителната инсталация. Всички ремонти и събития, свързани с пожароизвестителната инсталация се отразяват в паспорта ѝ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *