Пожарна безопасност в склада

Научете какви са изискванията за пожарна безопасност в складове и логистични бази с площ над 100 кв.м. Необходими пожарогасители: ЗАКРИТИ СКЛАДОВЕ Вид склад На всеки Прахови пожарогасители СО2 5 кг. Воден 9 лтр. Водопенен 9 лтр. Пожарно одеяло тежък тип 6 кг. 12 кг. Помещения за съхраняване на Лесно запалими и Горими тчености 200 кв. … Продължете с четенето на Пожарна безопасност в склада