Leave a comment

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В АПТЕКА / ДРОГЕРИЯ

Пожарна безопасност в аптека / дрогерия

За осигуряване на безопасността при въздействия от пожар, строежите, или части от тях, в зависимост от функционалната им пожарна опасност, се разпределят на класове, съгласно следната таблица ТУК (Таблица 1 в Глава втора – КЛАСОВЕ НА СТРОЕЖИТЕ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ). Continue reading ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В АПТЕКА / ДРОГЕРИЯ

Leave a comment

Пожарна безопасност в специализирани медицински кабинети и/или медицински центрове

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

Специализираните медицински кабинети и медицински центрове спадат към Клас на Функционална Пожарна Опасност (КФПО) Ф1 и подклас Ф1.1 (Глава втора „Класове на строежите по пожарна опасност“ от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г.)По-долу ще Ви запознаем с изискванията за пожарна безопасност за този вид обекти. Continue reading Пожарна безопасност в специализирани медицински кабинети и/или медицински центрове

3 коментара

Пожарна безопасност в ресторант / заведение

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В РЕСТОРАНТ

Какви са изискванията за пожарна безопасност за ресторанти и заведения за бързо хранене?

Ако етажите на ресторанта Ви са с площ под 100 м2 можете да прегледате опростените изисквания ТУК.

В останалите случаи изискванията за пожарна безопасност са описани долу. Continue reading Пожарна безопасност в ресторант / заведение

Leave a comment

Пожарна безопасност в автосервиз

Пожарна безопасност в автосервиз

Какво следва да направите, за да приведете автосервиза си в съответствие с изискванията за пожарна безопасност

Continue reading Пожарна безопасност в автосервиз

2 коментара

Пожарна безопасност в офис и административни сгради

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ОФИС

Как да приведете офиса си в съответствие с изискванията за пожарна безопасност?

Ако етажите на офиса са с площ под 100 м2 можете да прегледате опростените изисквания ТУК.

В останалите случаи изискванията за пожарна безопасност са описани долу. Continue reading Пожарна безопасност в офис и административни сгради

Leave a comment

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В УЧИЛИЩЕ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В Училище

Колко пожарогасители и какви видове са ни необходими?

За всеки етаж от училището:

Continue reading ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В УЧИЛИЩЕ

2 коментара

Притежавате или управлявате хотел – как да отговорите на всички изисквания за пожарна безопасност?

Пожарна безопасност в хотел

Какво е необходимо да направите, за да бъде хотела ви в съответствие с изискванията за пожарна безопасност?

Ако етажите на хотела Ви са с площ под 100 м2 можете да прегледате опростените изисквания ТУК.

В останалите случаи изискванията за пожарна безопасност са описани долу. Continue reading Притежавате или управлявате хотел – как да отговорите на всички изисквания за пожарна безопасност?

7 коментара

Научете всички изисквания за пожарна безопасност за магазин

Изисквания - Магазин - пожарогасители

Тази статия разглежда какви са изискванията за пожарна безопасност за магазин?

Ако Вашият обект е с площ до 100 м2, изискванията за пожарна безопасност за магазина са облекчени и можете да ги намерите ТУК.

Изискванията за магазин с площ над 100 м2 са както следва: Continue reading Научете всички изисквания за пожарна безопасност за магазин