Leave a comment

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В АПТЕКА / ДРОГЕРИЯ

Пожарна безопасност в аптека / дрогерия

За осигуряване на безопасността при въздействия от пожар, строежите, или части от тях, в зависимост от функционалната им пожарна опасност, се разпределят на класове, съгласно следната таблица ТУК (Таблица 1 в Глава втора – КЛАСОВЕ НА СТРОЕЖИТЕ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ). Continue reading ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В АПТЕКА / ДРОГЕРИЯ

Leave a comment

Пожарна безопасност в специализирани медицински кабинети и/или медицински центрове

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

Специализираните медицински кабинети и медицински центрове спадат към Клас на Функционална Пожарна Опасност (КФПО) Ф1 и подклас Ф1.1 (Глава втора „Класове на строежите по пожарна опасност“ от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г.)По-долу ще Ви запознаем с изискванията за пожарна безопасност за този вид обекти. Continue reading Пожарна безопасност в специализирани медицински кабинети и/или медицински центрове

Leave a comment

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Фирма “Пожарна защита” ООД е бенефициент по процедура Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, оперативна програма Иновации и конкурентноспособност, Договор № BG16RFOP002-2.073-1308-C01.

 

Кратко описание на проекта

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Кратко описание на проекта на английски език

Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19

Цел на проекта

Осигуряване на оперативен капитал в “Пожарна защита” ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места в дружеството.

: 26.06.2020

3 коментара

Пожарна безопасност в ресторант / заведение

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В РЕСТОРАНТ

Какви са изискванията за пожарна безопасност за ресторанти и заведения за бързо хранене?

Ако етажите на ресторанта Ви са с площ под 100 м2 можете да прегледате опростените изисквания ТУК.

В останалите случаи изискванията за пожарна безопасност са описани долу. Continue reading Пожарна безопасност в ресторант / заведение

Leave a comment

Пожарна безопасност в автосервиз

Пожарна безопасност в автосервиз

Какво следва да направите, за да приведете автосервиза си в съответствие с изискванията за пожарна безопасност

Continue reading Пожарна безопасност в автосервиз

1 Comment

Пожарна безопасност в склада

Пожарогасители за склад

Научете какви са изискванията за пожарна безопасност в складове и логистични бази с площ над 100 кв.м.

Необходими пожарогасители:

Continue reading Пожарна безопасност в склада

2 коментара

Притежавате или управлявате хотел – как да отговорите на всички изисквания за пожарна безопасност?

Пожарна безопасност в хотел

Какво е необходимо да направите, за да бъде хотела ви в съответствие с изискванията за пожарна безопасност?

Ако етажите на хотела Ви са с площ под 100 м2 можете да прегледате опростените изисквания ТУК.

В останалите случаи изискванията за пожарна безопасност са описани долу. Continue reading Притежавате или управлявате хотел – как да отговорите на всички изисквания за пожарна безопасност?

7 коментара

Научете всички изисквания за пожарна безопасност за магазин

Изисквания - Магазин - пожарогасители

Тази статия разглежда какви са изискванията за пожарна безопасност за магазин?

Ако Вашият обект е с площ до 100 м2, изискванията за пожарна безопасност за магазина са облекчени и можете да ги намерите ТУК.

Изискванията за магазин с площ над 100 м2 са както следва: Continue reading Научете всички изисквания за пожарна безопасност за магазин

Leave a comment

Осем съвета как да се предпазим от пожар през лятото

Как да се предпазим от пожар

С настъпването на летните жеги опасността от възникване на пожари нараства значително. Много от големите пожари у нас през последните години са в следствие на човешка грешка или немарливост, които биха могли лесно да бъдат избегнати, а резултатите често включват сериозни щети за хората или за околната среда. В разгара на тазгодишния летен сезон екипът на Пожарна защита ООД публикува набор от съвети за това как да предотвратим вероятността от възникване на пожар и как да се спасим невредими, ако попаднем в такъв. Continue reading Осем съвета как да се предпазим от пожар през лятото