Инструкция за пожарна безопасност

ПОЛУЧЕТЕ БЕЗПЛАТНО


На тази страница имате възможност да генерирате безплатно инструкция за пожарна безопасност за Вашия обект съгласно изискванията на Наредба 8121з-647 / 2014 г.

Моля да имате в предвид, че инструкцията е подходяща за обекти с до 4 служители. За обекти с 5 или повече служители се изисква по-подробна пожарна документация – Пожарно досие.

Как работи

Попълнете долния формуляр, след което на имейла ще получите в PDF инструкция за пожарна безопасност, попълнена с данните за Вашия обект и готова за печат: