Цени

Цени пожарна безопасност 2

В стремежът си да сме прозрачни в отношенията ни с клиентите, долу ще намерите информация за цените и общите условия за услугите, които "Пожарна защита" ООД предлага.

Цени за Пожарогасители
Цени за Пожароизвестяване
Цени за Пожарни кранове
Цени монтаж на евакуационни лампи
Изработка на схеми за евакуация
Цени за Консултации

ОБСЛУЖВАНЕ / ЗАВЕРКА НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

Брой

Цена

1 бр.

36 лв. с ДДС /при посещение по график - 25 лв. с ДДС/

2 бр.

44 лв. с ДДС /22 лв. за бр./

3 бр.

60 лв. с ДДС /20 лв. за бр./

4 бр.

72 лв. с ДДС /18 лв. за бр./

5 бр.

80 лв. с ДДС /16 лв. за бр./

6 бр.

90 лв. с ДДС /15 лв. за бр./

от 7 до 10 бр.

14 лв. с ДДС за брой

Над 11 броя

По договаряне

* посочените цени включват

 1. Транспорт за гр. София и предоставяне на оборотни пожарогасители за периода на обслужването / сервиза;
 2. Обозначителни стикери 10х10 см. /при необходимост/;
 3. Протокол за обслужване на пожарогасители;
 4. Инструкция за пожарна безопасност /при необходимост/;

ПОРЪЧКА / ЗАПИТВАНЕ


Обслужване на ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ на територията на гр. София


I. АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ГРАФИК

В цените за абонаментно сервизно обслужване съгласно стандарт СД CEN/TS 54-14 се включва:

Брой устройства в инсталацията

Цена на тримесечен абонамент

1-20 в МОЛ

90.00 лв. без ДДС /108.00 лв. с ДДС/

1-20 извън МОЛ

120.00 лв. без ДДС /144.00 лв. с ДДС/

21-40

150.00 лв. без ДДС /180.00 лв. с ДДС/

41-60

200.00 лв. без ДДС /240.00 лв. с ДДС/

над 61

По договаряне

 1. Тест на акумулатори;
 2. Тест на линии /режим повреда/;
 3. Тест на детектори;
 4. Тест на ръчни бутони;
 5. Тест на сирени;
 6. Тест на релета;
 7. Тест на предупредителни и спомагателни устройства;
 8. Подмяна на акумулаторни батерии при посещение по график /акумулаторите се заплащат допълнително в зависимост от вида им/;
 9. Първоначален Паспорт на инсталацията;
 10. Издаване на протоколи за сервизно обслужване на инсталацията / тримесечни / годишни/аварийни;
 11. Инструкция за експлоатация;
 12. Асистенция по телефон при повреда /преди да се обадите е препоръчително да сте снимали панела на Инсталацията и/или мястото на повредата ако сте го локализирали и да изпратите снимки на office@fireforce.bg/;

II. ИЗВЪНРЕДНИ / АВАРИЙНИ/ ПОСЕЩЕНИЯ

В случай, че повредата не може да бъде отстранена след консултация с наш експерт по телефон, и клиентът желае възможно най-скорошно отстраняване на повредата, което да се осъществи преди следващото посещение по график, са приложими следните цени:


Такса Посещение

Такса за отстраняване на повреда /часова ставка/(мин 1 час)

40.00 лв. без ДДС /48.00 лв. с ДДС/

50.00 лв. без ДДС /60.00 лв. с ДДС/

* в цените не се включва стойността на вложените резервни части при необходимост.

III. ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

При условие, че при сключване на абонаментен договор в инсталацията има неизправности, след първото посещение клиентът заплаща съответната абонаментна такса и такса Диагностика в размер на 40 лв. без ДДС /48 лв. с ДДС/. Неизправностите се отразяват в сервизния протокол и се изпраща писмена оферта на клиента за отстраняването им.

В случай, че клиентът желае Диагностика на инсталацията преди сключване на абонаментен договор, за диагностиката се заплаща такса в размер на 50 лв. без ДДС /60 лв. с ДДС/ за човекочас.

ПОРЪЧКА / ЗАПИТВАНЕ


Цени за обслужване / изпитване на ВЪТРЕШНИ ПОЖАРНИ КРАНОВЕ

Цени за обслужване / изпитване на ВЪТРЕШНИ ПОЖАРНИ КРАНОВЕ

Брой налични пожарни кранове

Без ДДС

С ДДС

От 1 до 3 броя - фиксирана цена

50,00 лв.

60,00 лв.

Над 4 /цена за брой/

12,50 лв.

15,00 лв.

* посочените цени включват обслужване /изпитване на вътрешния пожарен кран съгласно БДС EN 671-3, обозначаването му със стикер за валидност, инструкция за ползване и с обозначителен стикер при необходимост и издаване на протокол за обслужването.

** посочените цени не включват влагането на резервни части и труда за подмяната им /напр. смяна на спирателен кран/. При необходимост от влагането на такива, стойността на ремонта се съгласува с клиента.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Клиентът следва да осигури лице придружаващо представителите на Изпълнителят за времето за извършване на проверката;

Клиентът следва да осигури безпрепятствен достъп до пожарните кранове и централния спирателен кран по време на сервизното обслужване като пред тях следва да няма складирани стоки или оборудване и касетата на кранът да не бъде заключена.

В редки случаи и основно при обекти със стари ВиК инсталации е възможно при развиване пожарният кран да се счупи. С цел за избягване на евентуални щети от такова счупване, „Пожарна защита“ ООД изисква от клиентите си да осигурят достъп до централния спирателен кран.

Също така в редки случаи, до 48 часа след изпитване на вътрешни пожарни кранове може да се получат течове в следствие на промени в налягането на водата и/или остарели гумени уплътнения. В тази връзка „Пожарна защита“ ООД изисква от клиентите си да извършват визуална инспекция за течове от крановете до два дни след приключване на проверката.

ПОРЪЧКА / ЗАПИТВАНЕ


Цени за монтаж на евакуационно осветление


Монтажът на евакуационно-осветителните тела извършваме при следния ценоразпис:

а) 1 бр. = 90 лв. без ДДС;
б) 2 бр. = 120 лв. без ДДС /60 лв. без ДДС за бр./;
в) 3 и повече лампи – по 50 лв. без ДДС за бр.;

* Посочените цени включват труда, доставката и монтажа на самата евакуационна лампа;
** Посочените цени НЕ включват окабеляване;
*** По време на монтажа клиентът следва да осигури представител и при необходимост временно прекъсване на ел.захранването с цел подвързване на евакуационните лампи;
**** Гаранционен срок на евакуационните лампи, монтирани от "Пожарна защита" ООД: 12 месеца.

ПОРЪЧКА / ЗАПИТВАНЕ


Цени за изработка, доставка и монтаж на схеми за евакуация


Цената за изработка, доставка и монтаж на схеми за евакуация се определя както следва:

а) За обекти с етажна площ до 200 м2 – 120 лв. без ДДС за етаж;
б) За обекти с етажна площ от 201 до 350 м2 - 200 лв. без ДДС за етаж;
в) Етажна площ над 350 м2 – по договаряне.

Допълнителни:
* При липса на чертежи /на хартия или електронни/ се заплаща допълнителна такса в размер на 40 лв. без ДДС за замерване на етаж;
** За хотели, при които е необходимо да се монтират схеми във всяка, стая се заплаща допълнително такса в размер на 5 лв. без ДДС на стая;
*** В цената са включени необходимия брой схеми за евакуация за всеки етаж /до всеки евакуационен изход и на 15-25 м. по пътищата за евакуация в зависимост от обекта/

ПОРЪЧКА / ЗАПИТВАНЕ


КОНСУЛТАЦИИ


КОНСУЛТАЦИЯ ОТНОСНО:

 1. Пожарогасители – необходими брой и вид, годишно сервизно обслужване, поставяне, документация;
 2. Схеми за евакуация /еакуационни планове/ - необходим брой;
 3. Пожарни кранове – годишно сервизно обслужване и документация;
 4. Обозначителни знаци – необходими брой и вид;
 5. Пожарно досие / Противопожарна документация – необходимост от изготвяне и обхват;

По телефон и/или имейл office@fireforce.bgБЕЗПЛАТНО;

Посещение на място – 80 лв. без ДДС /96 лв. с ДДС/ - за гр. София;


ОБСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ за цялостното съответствие на обекта с изискванията по пожарна безопасност: 900.00 лв. без ДДС /1080.00 лв. с ДДС/