Обучения по пожарна безопасност

Защо се налага?

Съгласно българското законодателство и в частност Наредба № РД 07-2/16.12.2009 г. и Наредба № 8121з-647 /01.10.2014 г., работодателите следва да провеждат ежегодни планови инструктажи и обучения по пожарна безопасност.

Основната цел на обученията по пожарна безопасност е да образоват служителите за добрите практики за безопасност на работното място, които позволяват бърза и организирана реакция в случай на инцидент.

Освен да научат и припомнят на служителите как се използват пожарогасителите и дружите пожарогасителни средства, важна цел на противопожарните обучения е служителите да бъдат обучени на основните елементи на превенция и защита от пожар

Съдържание на обученията по пожарна безопасност

I. Теоретическа част
1. Видове пожари; 2. Причини за пожари; 3. Мерки за безопасност по време на работа; 4. Методи на гасене;
5. Видове пожарогасители; 6. Мерки за безопасност при евакуация; 7. Законови рамки за пожарна безопасност в обектите; 8. Запознаване с пожарната и експлозивната опасност на работните места в обекта; 9. Начините за предотвратяване, намаляване и ограничаване на опасностите и рисковете, свързани с работното оборудване, машините, съоръженията и технологичните процеси;

II. Практическа част
1. Учебна евакуация;
2. Работа с пожарогасители;
3. Работа с пожарни кранове;

Цена на евакуационни схеми

Колко струва?

В зависимост от големината и спецификата на обекта Ви, цената за противопожарно обучение е от 150 до 400 лв. без ДДС.

Повече информация и консултации относно организацията и провеждането на инструктажи и обучения по пожарна безопасност може да получите на телефон 0886 669 112 и на email: office@fireforce.bg

Безплатно! Презентация – Пожарна безопасност

На долният линк ще намерите безплатна презентация, съдържаща основна информация за видовете пожарогасителивидовете пожари и начините на действие в случай на пожар:
Презентация


Изпратете запитване/ поръчка


Отправете запитване / поръчка за обучение за на долния формуляр или на 0886 669 112

Галерия