Обслужване на пожарни кранове

Видове пожарни кранове и елементи

В България има два вида пожарни кранове – с плосък и с гумен маркуч, като най-полулярни са крановете с плосък маркуч.

Елементите на пожарните кранове са както следва:

 1. Спирателен кран /размер 2 цола/ който се затваря по посока на часивниковата стрелка;
 2. Щорцово съединение /ф52/ с резба;
 3. Пожарен шланг с дължина 20 метра с щорцови съединения /ф52/, навит на макара;
 4. Кутия / Пожарна Касета за съхранение;
 5. Струйник за разбита и разпръсната струя;

Защо се налага и колко често?

Обслужването /или заверката/ на пожарните кранове се изисква съгласно чл. 22 на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г., която препраща и към БДС EN 671-3 "Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч".

Обслужването /или заверката/ на пожарните кранове се извършва веднъж годишно от компетентна фирма, получила лиценз от МВР, и представлява следното:

 1. Извършва се визуална инспекция дали системата е с безпроблемен достъп, без повреди, корозия и течове и дали пожарната касета е стабилно монтирана.;
 2. Шлангът /маркучът/ се развива по цялата дължина и се извършва визуална инспекция за напуквания, деформации, износвания и други повреждания, ако има съмнения, или законовия времеви интервал е изтекъл, шлангът се подлага на хидравличен тест;
 3. Проверява се поставени ли указателен /обозначителен стикер и инструкция за употреба /ясна и четлива/;
 4. Спирателния кран се отваря, за да се тества неговата функционалност;
 5. Измерва се дебита на пожарния кран като трябва да бъде минимум 2,5 литра в секунда и водната струя следва да бъде непрекъсната и достатъчна /обикновено това се прави с друг, по-къс шланг/;
 6. Проверява се функционира ли струйника правилно;
 7. Проверява се дали вратата на кутията / касетата на пожарния кран се отваря безпроблемно;
 8. Проверява се дали барабанът, на който е поставен пожарния кран се върти свободно и в двете посоки;
 9. Пожарният кран /или стационарната гасителна инсталация с маркуч/ се оставя в положения в което е веднага готова за незабавна употреба. В случай, че е необходим по-продължителен ремонт на пожарната касета се поставя надпис „НЕ РАБОТИ”.

Документи

След обслужването /или проверката/:

 1. Се поставя стикер „ПРОВЕРЕНО” по образец, на който се изписва номера на пожарния кран;
 2. Се поставя обозначителен стикер ако такъв липсва;
 3. Се поставя инструкция за употреба, в случай, че такава липсва или е непълна;
 4. Се издава протокол за обслужването на пожарните кранове по образец;
 5. Договор за обслужване;
 6. Данъчна фактура за извършеното обслужване;

Чести ремонти

При годишното обслужване / заверка на пожарните кранове често се налага подмяната на следните резервни части:

 1. Гумени уплътнения;
 2. Шорцови съединения;
 3. Пожарен кран 2 цола;
 4. Струйник;
 5. Шланг;
 6. Други;

Често пожарните шлангове не са навити по начин, който да осигурява безпроблемното им развиване при евентуална нужда от използване на пожарния кран, поради което се налага екипът на фирмата ни да пренавие шланга.

Много важно е при извършване на обслужването клиентът да осигури представител от негова страна, който да осигури достъп до централния спирателен кран на ВиК инсталацията. Това се налага, тъй като в редки случаи по време на извършване на обслужването на пожарните кранове някои техни елементи дефектират и се налага незабавно спиране на достъпа на вода в инсталацията за периода на извършване на смяна на повредените части.


Защо да изберете нас?

На първо място се стремим да бъдем прозрачни открити с нашите клиенти и да им предоставим възможно най-пълна информация за продуктите и услугите, които предлагаме и цените им.

В допълнение, фирмата и екипът ни:

 1. Притежават необходимите разрешителни и лицензионни документи за извършване на дейността;
 2. Имаме многогодишен опит в извършването на тази дейност;
 3. Ценовата ни политика е конкурентна и прозрачна;
 4. Водим база данни и напомня на клиентите си годишно за предстоящото обслужване / заверка;

Колко струва?

Цените за годишно обслужване / заверка на пожарни кранове са както следва:

Цени за годишно сервизно обслужване

Брой налични пожарни кранове
Без ДДС С ДДС
1 От 1 до 3 броя - фиксирана цена 50,00 лв. 60,00 лв.
2 Над 4 /цена за брой/ 12,50 лв. 15,00 лв.

 

Цени за резервни части, в случай, че се наложи влагането им:

Цени за резервни части /за бр./
Наименование на резервната част
Без ДДС С ДДС
1 Пожарен шланг 41,67 лв. 50,00 лв.
2 Струйник 15,00 лв. 18,00 лв.
3 Щорц с резба 9,00 лв. 10,80 лв.
4 Щорц тапа 10,00 лв. 12,00 лв.
5 Щорц втулка 9,00 лв. 10,80 лв.
6 Спирателен кран 39,00 лв. 46,80 лв.
7 Ключалка за вратичка 10,00 лв. 12,00 лв.
8 Скоба за Ф52 мм 3,00 лв. 3,60 лв.
9 Врътка за спирателен кран 9,00 лв. 10,80 лв.
10 Гумено Уплътнение за щорцово съединение 3,00 лв. 3,60 лв.

За въпроси и нужда от допълнителна информация можете да се свържете с нас на тел. 0889 979 112 и/или на имейл office@fireforce.bg


Как се използва пожарен кран?

В долното видео инж. Атанас Боев дава инструкции за работа с пожарен кран.


 

Запитване / Поръчка