Мисия

Мисия - Пожарна-защита ООД

Мисията на "Пожарна защита" ООД е да осигурим защита от пожар на нашите клиенти, спазвайки Българските и Европейските стандарти за Пожарна Безопасност на разумна цена и с минимални усилия от страна на клиентите.

Ценностите ни са:

1. Спазване на правилата и стандартите

Ние вярваме, че е важно стриктно да се спазват правилата и да се прилагат стандартите, когато говорим за опазване живота и здравето на хората.

2. Използване на новите технологии

Смятаме, че е важно да използваме новите технологии с цел да спестяваме време и да улесняваме работния процес.

3. Инвестиране в хората

Най-важният ни актив на компания е екипът ни. Ние вярваме, че за да бъдат доволни нашите клиенти, е необходимо екипът ни да бъде компетентен и мотивиран, поради което непрекъснато се стремим да влагаме усилия в неговото обучение и развитие.

4. Грижа за Детайлите

В практиката сме установили, че понякога са инвестирани десетки или дори стотици хиляди левове в средства за пожарна безопасност, които обаче не изпълняват функцията си поради неправилна поддръжка или липса на такава, въпреки че тя представлява съвсем малка част от целия разход за пожарна безопасност. И въпреки, че представлява малка част, без нейното извършване големите инвестиции остават напразни и безполезни.

5. Цялостно Решение

Средствата за защита от пожар са различни - пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, вентилационни системи за отвеждане на дима и топлината, пожарни кранове и пожарогасители, пожарна документация и обучения по Пожарна Безопасност.

Нашата компания притежава опит и лицензи за поддръжка на всички видове средства за защита от Пожар и за осигуряване на всички видове противопожарни услуги, като по този начин се стремим да улесняваме нашите клиенти, които няма нужда да инвестират време и усилия в търсене на няколко фирми за различните видове услуги и стоки свързани с Пожарната Безопасност.

Ние от "Пожарна защита" ООД осигуряваме всичко необходимо за комплексната пожарна безопасност на нашите клиенти.