Пожарогасене – обслужване и монтаж

Пожарогасене - обслужване и монтаж

Пожарогасителните инсталации предлагат най-добрата възможна защита от щети от пожар на хора и имущество.

Подходящият монтаж и редовната поддръжка са важни за правилното функциониране на пожарогасителните инсталации и отговор на изискванията на органите по пожарна безопасност.

Фирма "Пожарна Защита" ООД притежава съществен опит в поддръжката и монтажа на Пожарогасителни инсталации  в съответствие с националните и европейските нормативни уредби.

В наше лице бихте намерили надежден партньор, който да осигури безпроблемен и надежден монтаж и обслужване на Пожарогасителни инсталации на конкурентна цена.

Фирмата и нейните служители са лицензирани от ГД ПБЗН към МВР за осъществяване на дейности по монтаж, ремонт и поддръжка на Пожарогасене.

В случай, че имате нужда от допълнителна информация или ценова оферта, можете да ги получите на тел. 0886 669 112 и на имейл office@fireforce.bg