Обслужване / Заверка на пожарогасители

Обслужване на пожарогасители

Защо ние да обслужим пожарогасителите Ви?


Освен, че притежава съответните законови лицензионни, регистрационни и разрешителни документи за заверка, обслужване на пожарогасители, презареждане и ремонт "Пожарна Защита" ООД:

 • - при необходимост сменя за своя сметка повредените елементи и консумативи без да променя цената за обслужване;
 • - осигурява заместващи / оборотни пожарогасители за периода на обслужването;
 • - осигурява собствен транспорт от и до обектите своите клиенти;
 • - поддържа база данни и напомня на клиентите си при изтичаща заверка с цел осигуряване на непрекъсната защита и документална изрядност;
 • - разполага със специализирано немско оборудване за обслужване на пожарогасители;

За всички критерии, които да вземете в предвид при избора на обслужваща фирма може да прочетете долната статия:

Годишно обслужване / заверка / презареждане на пожарогасител – Фактите

Колко струва обслужването на пожарогасители?


Моля вижте ценоразписа във формата за поръчка / запитване за обслужване на пожарогасители долу.

Заверката / Обслужването / Презареждането на пожарогасители в търговски обекти се извършва съгласно ценоразписа в края на страницата и включва:

 • - транспортиране на пожарогасителите от и до обекта на клиента (за територията на гр. София);
 • - осигуряване на заместващи пожарогасители за периода на обслужването;
 • - смяна (в рамките на обявената горе цена) на повредените и износени елементи и консумативи ако има такива;
 • - предоставяне на всички необходими документи за извършеното обслужване;
 • - напомняне за изтичаща заверка на пожарогасителя 12 месеца след извършеното обслужване;

Защо се налага?


В съответствие с българското законодателство и Наредба 8121з-647 от 2014 г. всяка компания следва да осигури и обслужването на пожарогасителите, които са налични в обектите, ѝ поне веднъж годишно с цел избягване на глоби и осигуряване на безопсността на служителите и посетителите.

Обслужването на пожарогасителя (или заверката на пожарогасителя на жаргон) включва:

 • - де-асемблирането на компонентите на пожарогасителя;
 • - регенериране или смяна на пожарогасителното вещество;
 • - смяна на уплътненията на пожарогасителя;
 • - проверка за изправност на средствата за измерване на налягането (манометър);
 • - визуална инспекция на всички компоненти на пожарогасителя;
 • - претегляне на пожарогасителя;
 • - асемблиране и пломбиране на пожарогасителя;Презареждането (или заверката) на пожарогасителите се извършва в съответствие с БДС ISO 11602-2 от лицензирани за дейността фирми и техници.Съгласно действащата нормативна уредба в областта на пожарната безопасност, пожарогасителите следва да се обслужват веднъж годишно, освен ако не се е наложило използване на пожарогасителя, веднага след което се извършва презареждане.

Приложими документи


При извършване на обслужване на пожарогасители /или ремонт, презареждане/ се осигуряват следните документи:

 • - поставя се стикер върху самия пожарогасител, индикиращ датата и видът на извършеното обслужване;
 • - съставя се протокол за извършеното обслужване, който се съхранява в корпоративното пожарно досие;
 • - при условие, че на територията на търговския обект са разположени повече от 5 пожарогасителя, следва месечно да се попълва дневник за контрол на състоянието на пожарогасителите;

За поръчка на обслужване на пожарогасител попълнете долния формуляр или се обадете на 0889 979 112


 

Галерия