Месечен дневник за пожарогасители

ПОЛУЧЕТЕ БЕЗПЛАТНО


На тази страница имате възможност да генерирате безплатно дневник за месечни проверки / контрол на пожарогасители за Вашия обект съгласно изискванията на Наредба 8121з-647 / 2014 г.

Следва да имате в предвид, че съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредбата, дневникът се изисква за обекти с налични 6 или повече пожарогасители. За обекти с до 5 пожарогасители не се изискват месечни проверки.

Формулярът има възможност да генерира дневници за обекти с до 20 пожарогасители. За обекти с над 20 пожарогасители можете да  изтеглите следната Бланка.

Как работи

Попълнете долния формуляр, след което на имейла ще получите в PDF дневника, попълнен с данните за Вашия обект и готов за печат: