Leave a comment

Пожарна безопасност в автосервиз

Пожарна безопасност в автосервиз

Какво следва да направите, за да приведете автосервиза си в съответствие с изискванията за пожарна безопасност


I. Колко и какви видове противопожарни средства са необходими?

Съгласно Приложение № 2 на Наредба Iз-1971 / 2009, ако Автосервизът е с площ до 300 кв. м. са необходими:

В случай, че автосервизът е с по-голяма площ, имате нужда от гореизброените пожаротехнически средства за всеки 300 кв. м.

Ако разполагате и с открит паркинг към сервиза и той е с площ от 200 до 1000 м2. за него следва да осигурите:

В случай, че паркингът е с площ над 1000 м2., горните средства за гасене се изискват за всеки 1000 м2. В допълнение, за целия паркинг се изисква един Возим прахов пожарогасител 50 кг. АВС.

Къде да поставите пожарогасителите?Указателен знак за пожарогасител

Според изискванията, пожарогасителите следва да се поставят на видими и леснодостъпни места. Ние препоръчваме да поставяте пожарогасителите в близост до евакуационните изходи. Местоположенията на пожарогасителите се се обозначават с указателни знаци.

Пожарогасителите на паркинга може да поставите в шкаф, за да предотвратите преждевременната им амортизация.

Колко често пожарогасителите минават технически преглед?

След изтичане на до една година от закупуването им, пожарогасителите следва да минават заверка (т.н. техническо обслужване и/или презареждане) минимум веднъж годишно. Това се извършва от фирма, притежаваща лиценз за тази дейност от ГД ПБЗН към МВР.

В случай, че се наложи пожарогасителите да се използват, дори и да са изпразнени само частично, те следва да се презаредят веднага след това.

Също така ако пожарогасителите в сервиза са над 5 на брой, то за тях следва да се води месечен дневник.

Вижте повече по темата ТУК.

Как се поставят / монтират пожарогасителите?

Пожарогасителите е необходимо да бъдат поставяни на стойки / поставки / конзоли, на отстояние мин. 3 см. от пода – повече информация ще намерите ТУК.


Необходима документация за автосервиза

В зависимост от броя на служителите се изисква кратка или подробна документация:

  • За автосервиз с до 4 служители и с вместимост до 50 човека имате нужда от Инструкция за пожарна безопасност – можете да получите безплатно от ТУК.
  • В случай, че в автосервиза Ви работят 5 или повече служители и/или вместимостта е над 50 души се нуждаете от Пожарно досие – повече информация можете да намерите ТУК.

Обучение / Инструктаж по пожарна безопасност

Веднъж годишно служителите в автосервиза е необходимо да минават инструктаж по пожарна безопасност. Той може да бъде физически на място в обекта Ви или Online.


Пожарни кранове

Ако вътрешни пожарни кранове в сервиза са налични, те следва да се  обслужват веднъж годишно, което се извършва от фирма, лицензирана от ГД ПБЗН към МВР за дейността, която фирма от своя страна издава протокол за обслужването на пожарните кранове.

Повече информация по темата можете да намерите ТУК.


Пожароизвестителна / пожарогасителна инсталация

Указателен знак за пожарна аларма

Ако при проектиране на автосервиза са изградени пожароизвестителна и/или пожарогасителна инсталация, лицензирана фирма следва да извършва периодични проверки и тестове /обикновено месечно или на всеки три месеца/ и да издава протоколи, както и да отбелязва проверките в паспорт на инсталациите.

ТУК ще намерите по-подробна информация по темата.


Евакуационно осветление

Евакуационното осветление следва да се поддържа изправно и да се проверява поне веднъж годишно, което да се документира с протокол.


Въпреки, че тази статия обхваща общите противопожарни изисквания за автосервиз, всеки обект е специфичен. Поради това, за да Ви дадем конкретна информация за Вашия сервиз може да ни изпратите запитване. До 24 часа ще Ви отговорим, при това безплатно.

Ако разполагате и със склад към автосервиза, вижте изискванията за складове в долната статия:

Пожарна безопасност в склада

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *