2 коментара

Пожарна безопасност в офис и административни сгради

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ОФИС

Как да приведете офиса си в съответствие с изискванията за пожарна безопасност?

Ако етажите на офиса са с площ под 100 м2 можете да прегледате опростените изисквания ТУК.

В останалите случаи изискванията за пожарна безопасност са описани долу.

Колко пожарогасители и какви видове са ни необходими?

За всеки етаж от офиса:


Къде да поставите пожарогасителите?

Според изискванията, пожарогасителите следва да се поставят на видими и леснодостъпни места. Ние препоръчваме да поставяте пожарогасителите в близост до евакуационните изходи и всички те да бъдат не едно място, поради следните причини:

  • при евентуален пожар хората интуитивно бягат към изходите, където могат да намерят пожарогасителите и няма нужда да ги издирват из етажа и евентуално пожарът да препречи пътя им за евакуация;
  • тъй като различните видове пожарогасители са предназначени за различни класове пожари, ако пожарогасителите са на едно място вероятността да се избере правилния пожарогасител при необходимост от гасене е по-голяма;
  • евентуалната липса на пожарогасител би била по-лесно забелязване;
  • обозначителен стикер може да се залепи само на едно място, няма нужда да се лепят стикери на различни места по стените;

Колко често се поддържат пожарогасителите?

След изтичане на до една година от закупуването им, Пожарогасителите следва да минават заверка /т.н. сервизно обслужване или презареждане/ минимум веднъж годишно. Това се извършва от фирма, притежаваща лиценз за тази дейност от ГД ПБЗН към МВР.

Също така ако пожарогасителите в обекта са над 5 на брой, то за тях следва да се води месечен дневник.

Вижте повече по темата ТУК.


Как се поставят / монтират пожарогасителите?

Пожарогасителите е необходимо да бъдат поставяни на стойки / поставки / конзоли, на отстояние мин. 3 см. от пода – повече информация ще намерите ТУК.


Необходима документация за офиса

Основен критерий, който определя вида обема необходима документация е броят служители, работещи по едно и също време в офис сградата.

За обекти с до 4 служители имате нужда от Инструкция за пожарна безопасност – можете да получите безплатно от ТУК.

За обекти с 5 или повече служители се нуждаете от Пожарно досие – информация можете да намерите ТУК.


Обучение / Инструктаж по пожарна безопасност

Веднъж годишно служителите в офиса е необходимо да минават инструктаж по пожарна безопасност. Той може да бъде физически на място в обекта Ви или Online.


Пожарни кранове

В случай, че в офиса има изградени вътрешни пожарни кранове /наличието на които се определя още при проектиране на сградата/, те следва да се поддържат / обслужват веднъж годишно, което се извършва от фирма, лицензирана от ГД ПБЗН към МВР за дейността, която фирма от своя страна издава протокол за обслужването на пожарните кранове.

Повече информация по темата можете да намерите ТУК.


Пожароизвестителна / пожарогасителна инсталация

Ако при проектиране на офиса е инсталирана и пожароизвестителна и/или пожарогасителна инсталация, лицензирана фирма следва да извършва периодични проверки и тестове /обикновено месечно или на всеки три месеца/ и да издава протоколи, както и да отбелязва проверките в паспорт на инсталацията.

ТУК ще намерите по-подробна информация по темата.


Схеми за евакуация

За офисите схеми за евакуация се изискват в случай, че в цялата сграда е с капацитет повече от 50 човека и офисът не е отделен с брандмауер и не притежава собствен и независим евакуационен изход.

Схемите за евакуация се поставят на до 3 м. от етажните изходи, на до 7 м. от входовете на сградата, на всеки 15 – 20 м. по евакуационните пътища и на вътрешната страна на вратата на всяка стая.

Още по темата може да намерите ТУК.


Евакуационно осветление

Евакуационното осветление следва да се поддържа изправно и да се проверява поне веднъж годишно, което да се документира с протокол.

Въпреки, че тази статия обхваща общите изисквания за офис и административни сгради, всеки обект е специфичен, а изискванията за пожарна безопасност са детайлни и трудно могат да бъдат обхванати в една статия. Поради това, за да Ви дадем конкретна информация за Вашия обект може да ни изпратите запитване. До 24 часа ще Ви отговорим, при това безплатно.

2 thoughts on “Пожарна безопасност в офис и административни сгради

  1. Хубава и полезна информация! Браво за усилията!

  2. Чудесна и много полезна статия! Повечето хора незнаят, че за офисите също се изискват пожарогасители! Благодарности

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *