Posted on

Въпроси и отговори – Пожарогасители

Въпроси - пожарогасители

Тази статия има за цел да отговори на въпросите на читателите на тема “Пожарогасители”:

Колко пожарогасители са ми необходими?

Броят на необходимите пожарогасители се определят на база на площ и функционалност на обектите в съответствие с Приложение 2 към Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г.

За обекти до 100 м2 се изисква един Пожарогасител 6 кг. АВС.

Какво означава пожарогасител клас АВС, ВС и т.н.

Със символите А, В и С се означават класовете пожари, които са както следва:

 • Клас А: Твърди вещества и отпадъци /дърво, текстил, хартия, гума, пластмаса и др./
 • Клас В: Горими течности /бензин, нафта, масло, ацетон и др./
 • Клас С: Горими газове /метан, етан, пропан-бутан и др./;
 • Клас D: Горими метали /калий, натрий, магнезий и др./;

Т.е. Пожарогасител 6 кг. АВС гаси пожари на твърди вещества, газове и течности.

Колко често се обслужват пожарогасителите / заверяват?

Кой е отговорен за обслужването / заверката на пожарогасителите?

Ползвателите на обектите са длъжни да организират обслужването на пожарогасителите като го възложат на компетентни лица /лицензирани от МВР фирми като “Пожарна защита” ООД/.

Каква е разликата между обслужване / заверка / презареждане на пожарогасител?

Техническото обслужване е процедура, регламентирана със стандарт  СД ISO/TS 11602-2:2015 Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване, извършва се веднъж годишно и представлява:

 • проверка на предпазното устройство, за да се определи дали пожарогасителят може да бъде използван;
 • последваща техническото обслужване подмяна на предпазното устройство;
 • поставяне на етикет на пожарогасителя или маркировка върху етикет, поставен на пожарогасителя, показващ, че изискваното техническо обслужване е било извършено;
 • в зависимост от категорията на пожарогасителят съгласно таблица №1 от СД ISO 11602:2;

Презареждането се извършва на по-редки нормативно установени интервали и включва всичко от техническото обслужване плюс:

 • Изпразване;
 • Проверка на манометъра;
 • Подмяна на гасителното веществово или неговата регенерация;
 • Поставяне на ново уплътнение и напълването на пожарогасителя с налягане – азот или СО2;

Хидростатичното изпитване е най-рядката процедура и представлява тест на бутилката на пожарогасителя;

Стандартът въвежда и термина Сервизно обслужване, което представлява само Техническо обслужване или Техническо обслужване в комбинация с презареждане и/или Хидростатично изпитване.

Кога се налага воденето на дневник за месечна проверка на състоянието на пожарогасители?

Дневник за пожарогасителите се води, когато те са повече от 5 на брой.

Каква документация се изисква за пожарогасителите?

 • Протокол за сервизно обслужване;
 • Декларация за съответствие и одобрен тип и СЕ декларация /при покупка на нов/;
 • Дневник /за над 5 на бр./

Трябва ли ми обозначителен стикер?

Да, над всеки пожарогасител следва да има обозначителен стикер. Най-често той е с размери 10х10 см. и изглежда по следния начин:

Обозначителен стикер - пожарогасител

Трябва ли пожарогасителят да бъде на стойка / поставка?

Съгласно нормативните изисквания пожарогасителите се монтират спазвайки 3 см. отстояние от пода и на не по-голяма височина от 1,5 м. от пода. Монтажът може да се осъществи чрез поставки, стойки за стена /закачалки/, автономни стойки и шкафове. Повече по темета може да прочетете ТУК и в чл. 23 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г.

Какво трябва да знам при покупката на пожарогасители?

 • Пожарогасителят / Пожарогасителите, които се закупуват, подходящи ли са за моят обект и съобразени ли са със законовите изисквания /съгласно Приложение 2 към Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г./ – много често се среща на места, където се изискват пожарогасители от тип АВС да са поставени пожарогасители тип ВС.
 • Пожарогасителят / Пожарогасителите, които се закупуват от одобрен тип ли са и фигурират ли в регистрите на ГД ПБЗН – всеки пожарогасител, преди да се пусне на пазара за продажба се одобрява от ГД ПБЗН и се вписва в Регистъра на издадените удостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене;
 • Пожарогасителите, предмет на покупката, предлагат ли се от фирма, лицензирана от МВР със съответната документация за извършено обслужване с едногодишна валидност или след покупка следва да се извърши допълнителен разход за заверка на пожарогасителите;
Къде се поставят пожарогасителите?
Съгласно нормативните изисквания пожарогасителите се поставят на видими и лесно достъпни места.

Какви категории пожарогасители съществуват?

СД ISO/TS 11602 опредеделя пет категории пожарогасители:

 • Категория 1: пожарогасители постоянно под налягане, с гасително вещество вода, вода с добавки или пяна;
 • Категория 2: пожарогасители постоянно под налягане, с гасително вещество прах или халон;
 • Категория 3: пожарогасители с газов патрон, с гасително вещество вода, вода с добавки или пяна;
 • Категория 4: пожарогасители с газов патрон с гасително вещество прах;
 • Категория 5: пожарогасители с въглероден диоксид.

Какво е налягането в различните видове пожарогасители?

Наляганията на пожарогасителите са както следва:

за праховите и водните пожарогасители: около 15 бара;
за пожарогасители с въглероден диоксид /СО2/: около 150 бара.

Какви са преимуществата на всеки вид пожарогасители?

Различните видове пожарогасители са най-ефективни при различни обстоятелства и видове пожари:

 • Водни пожарогасители а) Гасят най ефективно пожари от клас А. б) Струята им покрива най-далечно разстояние;
 • Прахови пожарогасители а) Гасят всякакъв вид пожари;
 • Пожарогасители с въглероден диоксид /СО2/ Най- щадящи са за електрическа техника и имуществото;
Как се използват пожарогасителите?
Как се работи с пожарогасител
Устройство на пожарогасителя?
Устройство на пожарогасителя

2 thoughts on “Въпроси и отговори – Пожарогасители

 1. Какъв е срока за преминаване на преглед за пожарогасител за кола след закупуването му.

 2. Здравейте! Благодаря Ви за въпроса!

  Пожарогасителите следва да минават “преглед” или т.н. сервизно обслужване ежегодно /във Вашия случай една година след закупуването му, при положение, че към датата на покупката стикерът на пожарогасителя е маркиран с 12 оставащи месеца/.

  Обслужването на пожарогасителите се обозначава със стикер, на който се маркира и датата на необходимост от извършване на следваща проверка / заверка / обслужване /т.е. може да проверите стикера на Вашия пожарогасител за съответните маркировки/.

  Прегледът следва да се извършва от лицензирана от Главна Дирекция Пожарна Безопасност и Защита На Населението към МВР фирма.

  В някои бензиностанции се продават пожарогасители, които не са одобрен тип от ГД ПБЗН и не са маркирани като обслужени от лицензирана за целта фирма, а нещо повече, имат стикер от производител /най-често от Китай/, който посочва срок на валидност 2 или 3 години.

  Горното по същество е нередовност. Друг е въпроса дали служителите на КАТ ще я констатират.

  При нужда от допълнителна информация сме на разположение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *