10 коментара

Въпроси и отговори – Пожарогасители

Въпроси - пожарогасители

Всичко за пожарогасителите:

Колко пожарогасители са ми необходими?

Броят на необходимите пожарогасители се определят на база на площ и функционалност на обектите в съответствие с Приложение 2 към Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г.

За обекти до 100 м2 се изисква един Пожарогасител 6 кг. АВС.


Какво означава пожарогасител клас АВС, ВС и т.н.

Със символите А, В и С се означават класовете пожари, които са както следва:

 • Клас А: Твърди вещества и отпадъци /дърво, текстил, хартия, гума, пластмаса и др./
 • Клас В: Горими течности /бензин, нафта, масло, ацетон и др./
 • Клас С: Горими газове /метан, етан, пропан-бутан и др./;
 • Клас D: Горими метали /калий, натрий, магнезий и др./;

Т.е. Пожарогасител 6 кг. АВС гаси пожари на твърди вещества, газове и течности.


Колко често се обслужват пожарогасителите / заверяват / презареждат / проверяват?

Нормативната база в областта /Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. и СД ISO/TS 11602-2:2015 Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване/ пожарогасителите да се обслужват минимум веднъж годишно, но на интервали не по-кратки от 6 месеца.


Кой е отговорен за обслужването / заверката на пожарогасителите?

Ползвателите на обектите са длъжни да организират обслужването на пожарогасителите като го възложат на компетентни лица /лицензирани от МВР фирми като “Пожарна защита” ООД/.


Каква е разликата между обслужване / заверка / презареждане на пожарогасител?

Техническото обслужване е процедура, регламентирана със стандарт  СД ISO/TS 11602-2:2015 Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване, извършва се веднъж годишно и представлява:

 • проверка на предпазното устройство, за да се определи дали пожарогасителят може да бъде използван;
 • последваща техническото обслужване подмяна на предпазното устройство;
 • поставяне на етикет на пожарогасителя или маркировка върху етикет, поставен на пожарогасителя, показващ, че изискваното техническо обслужване е било извършено;
 • в зависимост от категорията на пожарогасителят съгласно таблица №1 от СД ISO 11602:2;

Презареждането се извършва на по-редки нормативно установени интервали и включва всичко от техническото обслужване плюс:

 • Изпразване;
 • Проверка на манометъра;
 • Подмяна на гасителното веществово или неговата регенерация;
 • Поставяне на ново уплътнение и напълването на пожарогасителя с налягане – азот или СО2;

Хидростатичното изпитване е най-рядката процедура и представлява тест на бутилката на пожарогасителя;

Стандартът въвежда и термина Сервизно обслужване, което представлява само Техническо обслужване или Техническо обслужване в комбинация с презареждане и/или Хидростатично изпитване.


Кога се налага воденето на дневник за месечна проверка на състоянието на пожарогасители?

Дневник за пожарогасителите се води, когато те са повече от 5 на брой. Бланка на дневник може да изтеглите от ТУК.

При месечните проверки се проверява дали:

 1. Пожарогасителят е поставен на предназначеното за целта място;
 2. Пожарогасителят е видим и до него е осигурен безпрепятствен достъп, както и дали инструкциите за експлоатация са ориентирани навън;
 3. Инструкциите за експлоатация са четливи;
 4. Уплътненията и пломбите не са повредени или липсват;
 5. Пожарогасителят е пълен (чрез претегляне или повдигане);
 6. Пожарогасителят е видимо повреден, корозирал, изтичащ или със запушен струйник;
 7. Показанието на манометъра или индикатора там, където има такъв, е в работен обхват или положение.

Каква документация се изисква за пожарогасителите?

 • Протокол за сервизно обслужване;
 • Декларация за съответствие и одобрен тип и СЕ декларация /при покупка на нов/;
 • Дневник /за над 5 на бр.

Трябва ли ми обозначителен стикер?

Да, над всеки пожарогасител следва да има обозначителен стикер. Най-често той е с размери 10х10 см. и изглежда по следния начин:

Обозначителен стикер - пожарогасител


Трябва ли пожарогасителят да бъде на стойка / поставка?

Съгласно нормативните изисквания пожарогасителите се монтират спазвайки 3 см. отстояние от пода и на не по-голяма височина от 1,5 м. от пода. Монтажът може да се осъществи чрез поставки, стойки за стена /закачалки/, автономни стойки и шкафове. Повече по темета може да прочетете ТУК и в чл. 23 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г.


Какво трябва да знам при покупката на пожарогасители?

 • Пожарогасителят / Пожарогасителите, които се закупуват, подходящи ли са за моят обект и съобразени ли са със законовите изисквания /съгласно Приложение 2 към Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г./ – много често се среща на места, където се изискват пожарогасители от тип АВС да са поставени пожарогасители тип ВС.
 • Пожарогасителят / Пожарогасителите, които се закупуват от одобрен тип ли са и фигурират ли в регистрите на ГД ПБЗН – всеки пожарогасител, преди да се пусне на пазара за продажба се одобрява от ГД ПБЗН и се вписва в Регистъра на издадените удостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене;
 • Пожарогасителите, предмет на покупката, предлагат ли се от фирма, лицензирана от МВР със съответната документация за извършено обслужване с едногодишна валидност или след покупка следва да се извърши допълнителен разход за заверка на пожарогасителите;

Къде се поставят пожарогасителите?

Съгласно нормативните изисквания пожарогасителите се поставят на видими и лесно достъпни места. Т.е. няма инструкции за поставяне на конкретна локация в обекта Ви. Това, което ние препоръчваме е пожарогасителите да се поставят в близост до евакуационните изходи, тъй като при пожар хората интуитивно бягат на там.

Също така препоръчваме различните видове пожарогасители да са на едно място, тъй като така шансът хората да направят разлика между тях и да изберат правилния вид пожарогасител за пожара е по-голям.


Какви категории пожарогасители съществуват?

СД ISO/TS 11602 опредеделя пет категории пожарогасители:
 • Категория 1: пожарогасители постоянно под налягане, с гасително вещество вода, вода с добавки или пяна;
 • Категория 2: пожарогасители постоянно под налягане, с гасително вещество прах или халон;
 • Категория 3: пожарогасители с газов патрон, с гасително вещество вода, вода с добавки или пяна;
 • Категория 4: пожарогасители с газов патрон с гасително вещество прах;
 • Категория 5: пожарогасители с въглероден диоксид.

Какво е налягането в различните видове пожарогасители?

Наляганията на пожарогасителите са както следва:

за праховите и водните пожарогасители: около 15 бара;

за пожарогасители с въглероден диоксид /СО2/: около 150 бара.


Какви са преимуществата на всеки вид пожарогасители?

Различните видове пожарогасители са най-ефективни при различни обстоятелства и видове пожари:

 • Водни пожарогасители а) Гасят най ефективно пожари от клас А. б) Струята им покрива най-далечно разстояние;
 • Прахови пожарогасители а) Гасят всякакъв вид пожари;
 • Пожарогасители с въглероден диоксид /СО2/ Най- щадящи са за електрическа техника и имуществото.

Как се използват пожарогасителите?Как се работи с пожарогасител


Устройство на пожарогасителя?Устройство на пожарогасителя

10 thoughts on “Въпроси и отговори – Пожарогасители

 1. Какъв е срока за преминаване на преглед за пожарогасител за кола след закупуването му.

 2. Здравейте! Благодаря Ви за въпроса!

  Пожарогасителите следва да минават “преглед” или т.н. сервизно обслужване ежегодно /във Вашия случай една година след закупуването му, при положение, че към датата на покупката стикерът на пожарогасителя е маркиран с 12 оставащи месеца/.

  Обслужването на пожарогасителите се обозначава със стикер, на който се маркира и датата на необходимост от извършване на следваща проверка / заверка / обслужване /т.е. може да проверите стикера на Вашия пожарогасител за съответните маркировки/.

  Прегледът следва да се извършва от лицензирана от Главна Дирекция Пожарна Безопасност и Защита На Населението към МВР фирма.

  В някои бензиностанции се продават пожарогасители, които не са одобрен тип от ГД ПБЗН и не са маркирани като обслужени от лицензирана за целта фирма, а нещо повече, имат стикер от производител /най-често от Китай/, който посочва срок на валидност 2 или 3 години.

  Горното по същество е нередовност. Друг е въпроса дали служителите на КАТ ще я констатират.

  При нужда от допълнителна информация сме на разположение.

 3. Здравейте!
  Моля да ми отговорите на следните въпроси:
  1. Кой тип пожарогасител би бил най-полезен при евентуален пожар на открито /имам в предвид фургон в полето – в и около него/ – прахов, въглероден диоксид или водоструен и в какъв обем?
  2. Хидростатично изпитание на какъв период е задължително да се извършва /кой нормативен акт/
  Благодаря!

  1. Здравейте, г-н Ангелов!

   Ето отговорите ни:

   По т.1 – смятаме, че за описания обект най-полезен би бил Воден пожарогасител. Относно обема му, в България се предлагат 9 литрови водни пожарогасители. Времето за изпразване / действие / е около 30 сек.. Имайте в предвид, че пожарогасителите са средства за първоначално гасене, т.е. използват се само при нововъзникнали и малки пожари;

   По т.2 – периодът е 10 години, нормативни актове: Наредба 8121з-647 / 2014, която препраща към СД ISO/TS 11602-2:2015;

   Оставаме на разположение.

 4. Здравейте, нов шофьор съм и моля да ме извините за невежеството. Автомобила, който шофирам в момента, е с пожарогасител и аптечка, които са с изтекъл срок още през 2006 г. (Не знам какво е правил предишният собственик), но искам да се снабдя с нов, изправен и заверен пожарогасител. Какво да правя със стария? Не мисля, че е редно да го изхвърля в контейнера, а никъде не намирам информация. Също така, продажбата на пожарогасители само на място при Вас ли става? Вариант за поръчка и доставка на нов и вземане на стария? Благодаря Ви!

  1. Здравейте! Извинявайте за закъснелия отговор. Можете да оставите стария пожарогасител на вторични суровини. Ние можем да изпратим по Спиди нов.

 5. Здравейте, кой пожарогасител препоръчвате за дома?
  Благодаря!

  1. Здравейте! Обикновено хората си купуват 2 кг. Прахов тип АВС. Аз лично вкъщи имам 6 кг. Прахов АВС. Според мен ако е за апартамент вземета първия, а ако е за къща препоръчвам втория.

 6. Здравейте,

  Не мога да намеря следната информация.
  Пожарогасителя за кола трябва да ли бъде по БДС стандарт или…
  Нека така да задам въпроса Имам Land Rover и ако закупя пожарогасител от марката за моят SUV То след като пристигне от Англия се оказва че не е невалиден защото не е по БДС а същия е пригоден изцяло за модела джип
  Моля обяснете ми закона

  1. Здравейте! Всеки пожарогасител, който се продава в България следва да е одобрен тип от ГД ПБЗН към МВР.

   Изпращаме линк със списъка с одобрените пожарогасители:
   https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider43/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B4%D0%BF%D0%B1%D0%B7%D0%BD/%D1%86%D0%B8%D0%B5/gep_spisak_06_06_2017.pdf?sfvrsn=46599d3a_76

   Ако вашият пожарогасител не фигурира в списъка /какъвто най-вероятно е случая/, то изискванията не са спазени.

   С Уважение,
   Янко Боев
   “Пожарна защита” ООД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *