31 коментара

Въпроси и отговори – Пожарогасители

Въпроси - пожарогасители

Всичко за пожарогасителите:

Колко пожарогасители са ми необходими?

Броят на необходимите пожарогасители се определят на база на площ и функционалност на обектите в съответствие с Приложение 2 към Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г.

За обекти до 100 м2 се изисква един Пожарогасител 6 кг. АВС.


Какво означава пожарогасител клас АВС, ВС и т.н.

Със символите А, В и С се означават класовете пожари, които са както следва:

 • Клас А: Твърди вещества и отпадъци /дърво, текстил, хартия, гума, пластмаса и др./
 • Клас В: Горими течности /бензин, нафта, масло, ацетон и др./
 • Клас С: Горими газове /метан, етан, пропан-бутан и др./;
 • Клас D: Горими метали /калий, натрий, магнезий и др./;

Т.е. Пожарогасител 6 кг. АВС гаси пожари на твърди вещества, газове и течности.


Колко често се обслужват пожарогасителите / заверяват / презареждат / проверяват?

Нормативната база в областта /Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. и СД ISO/TS 11602-2:2015 Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване/ пожарогасителите да се обслужват минимум веднъж годишно, но на интервали не по-кратки от 6 месеца.


Кой е отговорен за обслужването / заверката на пожарогасителите?

Ползвателите на обектите са длъжни да организират обслужването на пожарогасителите като го възложат на компетентни лица /лицензирани от МВР фирми като “Пожарна защита” ООД/.


Каква е разликата между обслужване / заверка / презареждане на пожарогасител?

Техническото обслужване е процедура, регламентирана със стандарт  СД ISO/TS 11602-2:2015 Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване, извършва се веднъж годишно и представлява:

 • проверка на предпазното устройство, за да се определи дали пожарогасителят може да бъде използван;
 • последваща техническото обслужване подмяна на предпазното устройство;
 • поставяне на етикет на пожарогасителя или маркировка върху етикет, поставен на пожарогасителя, показващ, че изискваното техническо обслужване е било извършено;
 • в зависимост от категорията на пожарогасителят съгласно таблица №1 от СД ISO 11602:2;

Презареждането се извършва на по-редки нормативно установени интервали и включва всичко от техническото обслужване плюс:

 • Изпразване;
 • Проверка на манометъра;
 • Подмяна на гасителното веществово или неговата регенерация;
 • Поставяне на ново уплътнение и напълването на пожарогасителя с налягане – азот или СО2;

Хидростатичното изпитване е най-рядката процедура и представлява тест на бутилката на пожарогасителя;

Стандартът въвежда и термина Сервизно обслужване, което представлява само Техническо обслужване или Техническо обслужване в комбинация с презареждане и/или Хидростатично изпитване.


Кога се налага воденето на дневник за месечна проверка на състоянието на пожарогасители?

Дневник за пожарогасителите се води, когато те са повече от 5 на брой. Бланка на дневник може да изтеглите от ТУК.

При месечните проверки се проверява дали:

 1. Пожарогасителят е поставен на предназначеното за целта място;
 2. Пожарогасителят е видим и до него е осигурен безпрепятствен достъп, както и дали инструкциите за експлоатация са ориентирани навън;
 3. Инструкциите за експлоатация са четливи;
 4. Уплътненията и пломбите не са повредени или липсват;
 5. Пожарогасителят е пълен (чрез претегляне или повдигане);
 6. Пожарогасителят е видимо повреден, корозирал, изтичащ или със запушен струйник;
 7. Показанието на манометъра или индикатора там, където има такъв, е в работен обхват или положение.

Каква документация се изисква за пожарогасителите?

 • Протокол за сервизно обслужване;
 • Декларация за съответствие и одобрен тип и СЕ декларация /при покупка на нов/;
 • Дневник /за над 5 на бр.

Трябва ли ми обозначителен стикер?

Да, над всеки пожарогасител следва да има обозначителен стикер. Най-често той е с размери 10х10 см. и изглежда по следния начин:

Обозначителен стикер - пожарогасител


Трябва ли пожарогасителят да бъде на стойка / поставка?

Съгласно нормативните изисквания пожарогасителите се монтират спазвайки 3 см. отстояние от пода и на не по-голяма височина от 1,5 м. от пода. Монтажът може да се осъществи чрез поставки, стойки за стена /закачалки/, автономни стойки и шкафове. Повече по темета може да прочетете ТУК и в чл. 23 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г.


Какво трябва да знам при покупката на пожарогасители?

 • Пожарогасителят / Пожарогасителите, които се закупуват, подходящи ли са за моят обект и съобразени ли са със законовите изисквания /съгласно Приложение 2 към Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г./ – много често се среща на места, където се изискват пожарогасители от тип АВС да са поставени пожарогасители тип ВС.
 • Пожарогасителят / Пожарогасителите, които се закупуват от одобрен тип ли са и фигурират ли в регистрите на ГД ПБЗН – всеки пожарогасител, преди да се пусне на пазара за продажба се одобрява от ГД ПБЗН и се вписва в Регистъра на издадените удостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене;
 • Пожарогасителите, предмет на покупката, предлагат ли се от фирма, лицензирана от МВР със съответната документация за извършено обслужване с едногодишна валидност или след покупка следва да се извърши допълнителен разход за заверка на пожарогасителите;

Къде се поставят пожарогасителите?

Съгласно нормативните изисквания пожарогасителите се поставят на видими и лесно достъпни места. Т.е. няма инструкции за поставяне на конкретна локация в обекта Ви. Това, което ние препоръчваме е пожарогасителите да се поставят в близост до евакуационните изходи, тъй като при пожар хората интуитивно бягат на там.

Също така препоръчваме различните видове пожарогасители да са на едно място, тъй като така шансът хората да направят разлика между тях и да изберат правилния вид пожарогасител за пожара е по-голям.


Какви категории пожарогасители съществуват?

СД ISO/TS 11602 опредеделя пет категории пожарогасители:
 • Категория 1: пожарогасители постоянно под налягане, с гасително вещество вода, вода с добавки или пяна;
 • Категория 2: пожарогасители постоянно под налягане, с гасително вещество прах или халон;
 • Категория 3: пожарогасители с газов патрон, с гасително вещество вода, вода с добавки или пяна;
 • Категория 4: пожарогасители с газов патрон с гасително вещество прах;
 • Категория 5: пожарогасители с въглероден диоксид.

Какво е налягането в различните видове пожарогасители?

Наляганията на пожарогасителите са както следва:

за праховите и водните пожарогасители: около 15 бара;

за пожарогасители с въглероден диоксид /СО2/: около 150 бара.


Какви са преимуществата на всеки вид пожарогасители?

Различните видове пожарогасители са най-ефективни при различни обстоятелства и видове пожари:

 • Водни пожарогасители а) Гасят най ефективно пожари от клас А. б) Струята им покрива най-далечно разстояние;
 • Прахови пожарогасители а) Гасят всякакъв вид пожари;
 • Пожарогасители с въглероден диоксид /СО2/ Най- щадящи са за електрическа техника и имуществото.

Как се използват пожарогасителите?Как се работи с пожарогасител


Устройство на пожарогасителя?Устройство на пожарогасителя

31 thoughts on “Въпроси и отговори – Пожарогасители

 1. Какъв е срока за преминаване на преглед за пожарогасител за кола след закупуването му.

 2. Здравейте! Благодаря Ви за въпроса!

  Пожарогасителите следва да минават “преглед” или т.н. сервизно обслужване ежегодно /във Вашия случай една година след закупуването му, при положение, че към датата на покупката стикерът на пожарогасителя е маркиран с 12 оставащи месеца/.

  Обслужването на пожарогасителите се обозначава със стикер, на който се маркира и датата на необходимост от извършване на следваща проверка / заверка / обслужване /т.е. може да проверите стикера на Вашия пожарогасител за съответните маркировки/.

  Прегледът следва да се извършва от лицензирана от Главна Дирекция Пожарна Безопасност и Защита На Населението към МВР фирма.

  В някои бензиностанции се продават пожарогасители, които не са одобрен тип от ГД ПБЗН и не са маркирани като обслужени от лицензирана за целта фирма, а нещо повече, имат стикер от производител /най-често от Китай/, който посочва срок на валидност 2 или 3 години.

  Горното по същество е нередовност. Друг е въпроса дали служителите на КАТ ще я констатират.

  При нужда от допълнителна информация сме на разположение.

 3. Здравейте!
  Моля да ми отговорите на следните въпроси:
  1. Кой тип пожарогасител би бил най-полезен при евентуален пожар на открито /имам в предвид фургон в полето – в и около него/ – прахов, въглероден диоксид или водоструен и в какъв обем?
  2. Хидростатично изпитание на какъв период е задължително да се извършва /кой нормативен акт/
  Благодаря!

  1. Здравейте, г-н Ангелов!

   Ето отговорите ни:

   По т.1 – смятаме, че за описания обект най-полезен би бил Воден пожарогасител. Относно обема му, в България се предлагат 9 литрови водни пожарогасители. Времето за изпразване / действие / е около 30 сек.. Имайте в предвид, че пожарогасителите са средства за първоначално гасене, т.е. използват се само при нововъзникнали и малки пожари;

   По т.2 – периодът е 10 години, нормативни актове: Наредба 8121з-647 / 2014, която препраща към СД ISO/TS 11602-2:2015;

   Оставаме на разположение.

 4. Здравейте, нов шофьор съм и моля да ме извините за невежеството. Автомобила, който шофирам в момента, е с пожарогасител и аптечка, които са с изтекъл срок още през 2006 г. (Не знам какво е правил предишният собственик), но искам да се снабдя с нов, изправен и заверен пожарогасител. Какво да правя със стария? Не мисля, че е редно да го изхвърля в контейнера, а никъде не намирам информация. Също така, продажбата на пожарогасители само на място при Вас ли става? Вариант за поръчка и доставка на нов и вземане на стария? Благодаря Ви!

  1. Здравейте! Извинявайте за закъснелия отговор. Можете да оставите стария пожарогасител на вторични суровини. Ние можем да изпратим по Спиди нов.

 5. Здравейте, кой пожарогасител препоръчвате за дома?
  Благодаря!

  1. Здравейте! Обикновено хората си купуват 2 кг. Прахов тип АВС. Аз лично вкъщи имам 6 кг. Прахов АВС. Според мен ако е за апартамент вземета първия, а ако е за къща препоръчвам втория.

 6. Здравейте,

  Не мога да намеря следната информация.
  Пожарогасителя за кола трябва да ли бъде по БДС стандарт или…
  Нека така да задам въпроса Имам Land Rover и ако закупя пожарогасител от марката за моят SUV То след като пристигне от Англия се оказва че не е невалиден защото не е по БДС а същия е пригоден изцяло за модела джип
  Моля обяснете ми закона

  1. Здравейте! Всеки пожарогасител, който се продава в България следва да е одобрен тип от ГД ПБЗН към МВР.

   Изпращаме линк със списъка с одобрените пожарогасители:
   https://www.mvr.bg/docs/librariesprovider43/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B4%D0%BF%D0%B1%D0%B7%D0%BD/%D1%86%D0%B8%D0%B5/gep_spisak_06_06_2017.pdf?sfvrsn=46599d3a_76

   Ако вашият пожарогасител не фигурира в списъка /какъвто най-вероятно е случая/, то изискванията не са спазени.

   С Уважение,
   Янко Боев
   “Пожарна защита” ООД

 7. Ние сме фирма и сме възложили да ни презаредят пожарогасителите. Кой следва да организира тяхното събиране и обслужване?

  1. Здравейте! Няма нормативно изискване по отношение на Вашия въпрос. Физическото събиране на пожарогасителите е предмет изцяло на взаимни търговски уговорки и добри отношения между партньорите. В нашата практика ние често поемаме ангажимент за събиране на пожарогасителите. Когато обаче става въпрос за много на брой пожарогасители, чието събиране и в последствие разнасяне би могло да отнеме значително време, молим клиента за съдействие. Поздрави, Янко Боев

 8. Здравейте!
  Срокът за заверка на пожарогасители различен ли е за страните от ЕС.
  Интересувам се по-конкретно за Италия, тъй като на наш служител е наложена глоба, защото пожарогасителят му е проверен преди 8 месеца, а трябвало да се прави на 6 месеца.
  Благодаря ви предварително.

  1. Здравейте!

   Не можем да се ангажираме със становище за ЕС и Италия. Нашата информация е, че за повечето държави срокът е 12 месеца.

   Проверих в един италиански сайт на фирма за обслужване на пожарогасители и според него периодът за обслужване е на 12 месеца.

   https://www.gielle.it/recharge_extinguishers.htm

   Може да погледнете дали в глобата е рефериран някой член от някоя италианска наредба, в която да се провери това изискване.

   Поздрави,
   Янко Боев

 9. Co2 удачен ли е за в къщи

 10. Здравейте,
  имаме обект с проект за пожарна защита. По проект имаме определени пожарогасители тип вода с пенообразуващ прах тип АВС
  Оборудването в цеха е скъпа техника включваща електроника, фина механика и автоматика. Страхуваме се, че при използване на пожарогасители от този тип ще има големи щети от въздействието на гасящото вещество върху техниката.
  Въпрос 1 : има ли регламент за замяна на един вид пожарогасители с друг. По-конкретно пожарогасител с СО2 може ли да замества гореуказания и при какви условия?
  Въпрос 2: На всеки етаж имаме разпределителни електротабла. Какъв вид пожарогасители се препоръчват в такива случаи.

  1. Здравейте!

   Ако по проект имате “пожарогасители тип вода с пенообразуващ прах тип АВС” значи е допусната грешка в проекта. Гасителният агент на водопенните пожарогасители е вода с пенообразувател и те са подходящи за пожари клас В – горими течности – бензини, нафта, масла, ацетон и др. С прах за пожари от клас А,В, и С са заредени праховите пожарогасители.

   По отношение на втория въпрос – за взаимо-заменяемостта на пожарогасители, замяната, която сте посочили не е разрешена. Ето списък с разрешените замени:

   10. Допуска се замяната на един вид пожарогасител с друг, както следва:
   а) пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg с пожарогасител с халон 4 kg (или повече);
   б) пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg с прахов пожарогасител 3 кg (или повече) с клас на праха BC или ABC;
   в) пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l с прахов пожарогасител 12 кg с клас на праха АBC (с изключение
   на пожарогасителите на водна основа за помещенията по т. II.40);
   г) прахов пожарогасител 6 кg с прахов пожарогасител 12 кg със същия клас на праха;
   д) един пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l с два пожарогасителя на водна основа с вместимост по 6 l,
   предназначени за същите класове пожари и разположени един до друг;
   е) за помещенията по т. II.40 – пожарогасител на водна основа за пожари В с пожарогасител на водна основа за
   пожари клас F, със същата вместимост.

   Относно това, че в обекта ви има електроника, за нея правилно сте се ориентирали, че най-подходящия тип пожарогасители са СО2 / въглероден диоксид/. Праховите пожарогасители нанасят много щети при употреба, защото отделят фин прах, водните и водопенните въобще не са подходящи за гасене на електроуреди, а СО2 е най-подходящ, защото той отделя газ на температура около 67 градуса С, който не уврежда негорящите елементи.

   Поздрави,
   Янко Боев
   0889 979 112

 11. Здравейте бихте ли ми обяснили какво е MSDS(документ спецификация на продукта за превоз) става въпрос за праховия тип ABC,как и от къде мога да намеря тази информация.
  Благодаря.

  1. Здравейте. Това е информационен лист за безопасност, който почти всички продукти трябва да имат.

   Ето линк към такъв документ за прахов пожарогасител ABC:

   https://www.afpnj.com/admin/files/Ansul_ABC_Dry_Chemical_New_Extinguisher_2011_04_13.pdf

 12. Здравейте, когато пожарогасителя едната година е презареден, а на следващата година е само проверен, трябва ли стикера от презареждането да остане и под него да се сложи новият стикер?

  1. Здравейте! Права сте. Стикерът за презареждане трябва да бъде с валидност 5 години и да се подновява на всеки 5 години, а стикерът за техническо обслужване се сменя ежегодно, когато се извършва самото обслужване.

 13. Здравейте, в нашето учреждение заменихме кофпомпите с пожарогасители. Има ли нормативен документ от който да е видно, че кофпомпите отпадат от употреба?

  1. Здравейте!

   Да, ето го документа – Приложение 2 към Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г.:

   https://fireforce.bg/wp-content/uploads/2019/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-2-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-1971.pdf

   В него са описани изискуемите средства за първоначално гасене и кофпомпите не са измежду тях.

   Поздрави!

   1. Благодаря за бързия отговор! Лека и успешна седмица!
    Поздрави, Петя

 14. Здравейте, при покупка на пожарогасител за автомобил от магазин за авточасти, продавачът залепи стикер като перфорира датите за годност. Редно ли е това и трябва ли продавачът да има някаква квалификация да извърши това. Какви минимални изисквания като информация трябва да съдържа стикера.

  1. Здравейте!

   От нормативна гледна точка това не е допустимо и дейността следва да се извършва само от лицензирани фирми като нашата, разполагащи с лиценз от ГД ПБЗН към МВР.

   Ние обаче не бихме осъдили продавачите на автопожарогасители, които нямат лиценз, защото според нас няма значение кой лепи стикера за валидност при нови пожарогасители.

   Важна е последващата проверка.

   Част от реквизитите, които стикерът трябва да съдържа са:
   Номер на разрешението от ГД ПБЗН на МВР;
   Име и контакти на фирма;
   Име на сервизния техник;
   Дата на поставяне и дата на следваща проверка;
   Вид на обслужването – при нови пожарогасители това е “Техническо обслужване”.

   Поздрави,
   Янко Боев

 15. Здравейте, къде трябва да предадем излезлите от употреба пожарогасители, които са все още пълни? Закупихме нови, но не намирам служба, която да рециклира старите.

  1. Здравейте!

   Не съществува такава служба.

   Предайте ги на пункт за вторични суровини.

   Поздрави,
   Янко Боев

   1. Здравейте, тези излезлите от употреба не ги ли обслужват и заверяват на ново. Реално как да разберем кой и след колко време от покупката е за хвърляне и кой за обслужване/заверка. Визирам главно тези за колите, благодаря.

 16. Здравейте!
  Имаме обект с проект за пожарна защита. В проекта е описано какви пожарогасители трябва да имаме на всеки етаж. При положение, че в сградата има работещ пожарен кран на всеки етаж , трябва ли да се поставят пожарогасители на водна основа?

  1. Здравейете!

   Броят и видът на изискуемите пожарогасители не зависят от това дали имате вътрешен пожарен кран или не.

   Т.е. краткият отговор е да, трябва да се поставят.

   Поздрави,
   Екипът на “Пожарна защита” ООД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *