1 Comment

Пожарна безопасност в склада

Пожарогасители за склад

Научете какви са изискванията за пожарна безопасност в складове и логистични бази с площ над 100 кв.м.

Необходими пожарогасители:


ЗАКРИТИ СКЛАДОВЕ
Вид склад На всеки Прахови пожарогасители СО2 5 кг. Воден 9 лтр. Водопенен 9 лтр. Пожарно одеяло тежък тип
6 кг. 12 кг.
Помещения за съхраняване на
Лесно запалими и Горими тчености
200 кв. м. 2 бр. 2 бр. 2 бр.
Складове за горими
химикали
200 кв. м. 1 бр. 1 бр. 1 бр.
Складове за киселини 300 кв. м. 1 бр.
Складове за калциев карбид 100 кв. м. 1 бр.
Складове за текстил, хартия и други подобни горими материали 300 кв. м. 2 бр. 2 бр.
Складове за въглища 500 кв.м. 2 бр. 2 бр.
Складове за хранителни продукти 500 кв.м. 2 бр. 2 бр.
Вещеви складове 200 кв. м. 1 бр. 2 бр.
Складове за техническо имущество, резервни части и детайли 500 кв.м. 1 бр. 1 бр. 1 бр.
Складове за негорими материали в
горима опаковка
500 кв.м. 1 бр. 1 бр.
Складове за горими
материали
500 кв.м. 2 бр. 1 бр.
Складове за зърнени храни и
брашно
500 кв.м. 1 бр. 2 бр.
Складове за бутилки със сгъстени
и втечнени горими газове
200 кв. м. 1 бр. 2 бр. 1 бр.
Складове за целулоза 500 кв.м. 1 бр. 2 бр.
Складове за стъкло и за изделия
от стъкло в горима опаковка
500 кв.м. 1 бр. 2 бр.
Складове за всички видове
влакна
500 кв.м. 1 бр. 2 бр.
Складове за кожени, каучукови и
пластмасови изделия
500 кв.м. 1 бр. 2 бр.
Складове за кибрит 150 кв.м. 1 бр. 2 бр.
Закрити складове за тревен фураж 600 кв.м. 2 бр.

 

ОТКРИТИ СКЛАДОВЕ
Вид склад На всеки Прахови пожарогасители СО2 5 кг. Воден 9 лтр. Водопенен 9 лтр. Пожарно одеяло тежък тип
6 кг. 12 кг.
Складове за коноп, хартия и др 2 бр.
Складове за дървесни отпадъци 600 кв.м. 2 бр.
Складове за дървен и пластмасов амбалаж 2 бр.
Складове за каменни въглища 2 бр.
Складове за дървен материал 1 бр. 2 бр.
Складове за сено, слама и други
видове фураж
600 кв.м. 2 бр.
Складове за горими материали в
горима опаковка
2 бр.
Складове за негорими материали в
горима опаковка
2 бр.
Складове за машини и
съоръжения
2 бр.
Фургони и офис-контейнери На фургон 1 бр. 2 бр.
Складове с открити резервоари или бутилкови инсталации с вместимост над 1000 l, обслужващи котелни помещения 1 бр. 2 бр. 1 бр.

Къде да поставите пожарогасителите?

Според изискванията, пожарогасителите следва да се поставят на видими и леснодостъпни места. Ние препоръчваме да поставяте пожарогасителите в близост до евакуационните изходи и всички те да бъдат не едно място, поради следните причини:

  • при евентуален пожар хората интуитивно бягат към изходите, където могат да намерят пожарогасителите и няма нужда да ги издирват из етажа и евентуално пожарът да препречи пътя им за евакуация;
  • тъй като различните видове пожарогасители са предназначени за различни класове пожари, ако пожарогасителите са на едно място вероятността да се избере правилния пожарогасител при необходимост от гасене е по-голяма;
  • евентуалната липса на пожарогасител би била по-лесно забелязване;
  • обозначителен стикер може да се залепи само на едно място, няма нужда да се лепят стикери на различни места по стените;

Колко често се поддържат пожарогасителите?

След изтичане на до една година от закупуването им, Пожарогасителите следва да минават заверка /т.н. сервизно обслужване или презареждане/ минимум веднъж годишно. Това се извършва от фирма, притежаваща лиценз за тази дейност от ГД ПБЗН към МВР.

Също така ако пожарогасителите в склада са над 5 на брой, то за тях следва да се води месечен дневник.

Вижте повече по темата ТУК.


Как се поставят / монтират пожарогасителите?

Пожарогасителите е необходимо да бъдат поставяни на стойки / поставки / конзоли, на отстояние мин. 3 см. от пода – повече информация ще намерите ТУК.


Необходима документация за склада / логистичния център

За складове с до 4 служители и с вместимост до 50 човека имате нужда от Инструкция за пожарна безопасност – можете да получите безплатно от ТУК.

В случай, че в склада Ви работят  5 или повече служители и/или вместимостта е над 50 души се нуждаете от Пожарно досие – информация можете да намерите ТУК.


Обучение / Инструктаж по пожарна безопасност

Веднъж годишно служителите в склада е необходимо да минават инструктаж по пожарна безопасност. Той може да бъде физически на място в обекта Ви или Online.


Вътрешни пожарни кранове

В складовете обикновено има има изградени вътрешни пожарни кранове /наличието на които се определя още при проектиране на сградата/. Ако пожарните кранове са налични, те следва да се  обслужват веднъж годишно, което се извършва от фирма, лицензирана от ГД ПБЗН към МВР за дейността, която фирма от своя страна издава протокол за обслужването на пожарните кранове.

Повече информация по темата можете да намерите ТУК.


Пожароизвестителна / пожарогасителна инсталация

Ако при проектиране на склада са изградени пожароизвестителна и/или пожарогасителна инсталация, лицензирана фирма следва да извършва периодични проверки и тестове /обикновено месечно или на всеки три месеца/ и да издава протоколи, както и да отбелязва проверките в паспорт на инсталациите.

ТУК ще намерите по-подробна информация по темата.


Схеми за евакуация

За складове и логистични центрове схеми за евакуация се изискват в случай, че обекта е с капацитет повече от 50 човека.

Схемите за евакуация се поставят на до 3 м. от етажните изходи, на до 7 м. от входовете на сградата, на всеки 15 – 20 м. по евакуационните пътища и на вътрешната страна на вратата на всяка стая.

Още по темата може да намерите ТУК.


Евакуационно осветление

Евакуационното осветление следва да се поддържа изправно и да се проверява поне веднъж годишно, което да се документира с протокол.


Обозначения

Съгласно чл. 24 на Наредба 8121з-647 / 2014, на всеки вход от склада следва да бъдат поставени знаци за “Категория по пожарна опасност” като този:

Можете да намерите списък с категориите пожарна опасност ТУК

Също така входовете на местата от групи “Повишена пожарна опасност” и “Експлозивна опасност” (съгласно глава дванадесета от Наредба № Iз-1971 от 2009 г.) се обозначават със знаци като долния:

 

 

Въпреки, че тази статия обхваща общите изисквания за складове и логистични бази, всеки обект е специфичен, а изискванията за пожарна безопасност са детайлни и трудно могат да бъдат обхванати в една статия. Поради това, за да Ви дадем конкретна информация за Вашия обект може да ни изпратите запитване. До 24 часа ще Ви отговорим, при това безплатно.

1 thought on “Пожарна безопасност в склада

  1. Здравейте,
    Бихте ли дали основни насоки и препоръки, както и минимални изисквания към склад с площ 6000кв.м. за съхранение на готова продукция от хранителен тип.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *