Пожарно досие

Оценен 4.00 от 5, базирано на 4 потребителски оценки
(4 клиентски отзива)

60.00лв.

Категория: Етикет:

Описание

В долното видео споделяме най-важните неща, които трябва да знаете, преди да поръчате пожарно досие.

Пожарното досие се разработва съгласно изискванията на чл. 8 от Наредба No 8121з-647 / 01.10.2014 г. за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и включва:

 • Инструкция за осигуряване на ПБ на територията на обекта;
 • План за действие на личния състав за гасене на пожари;
 • План за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица;
 • План за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар
  или авария;
 • Заповеди относно:
  – редът за извършване на огневи работи;
  – редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения;
  – забранените места за пушене и използване на открит огън;
  – редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на
  електрическото захранване след приключване на работното време;
  – редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата;
  – правилата за ПБ на обекта в извънработно време;
  – редът за експлоатация, проверката на състоянието и поддръжката на техническите средства за първоначално пожарогасене, ПГС, ПИС, устройствата и съоръженията за осигуряване на евакуация и управление на дима;
  – периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали;
  – редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво;
  – длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.
 • протокол за учебна евакуация;
 • протокол за проверка на евакуационно осветление;
 • дневник за изключване на ел. захранването /за обекти с етажна площ над 100 м2/;
 • дневник за проверка на пожарогасителите /ако са 5 или повече/;

4 отзива за Пожарно досие

 1. Оценено на 4 от 5

  Георги

  Здравейте, кога го изискват това пожарно досие

 2. Оценено на 4 от 5

  Янко Боев

  Здравейте! Съгласно Наредба 8121з-647 / 2014, пожарно досие се изисква за обекти, в които:
  – служителите са 5 или повече;
  – капацитетът на пребиваващите надвишава 50 души;
  – за обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1 – независимо от броя на пребиваващите в тях.

 3. Оценено на 4 от 5

  Димитър

  За колко време става изработката

 4. Оценено на 4 от 5

  Янко Боев

  Изработката става в рамките на един работен ден

Добавяне на отзив

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *